Search
Close this search box.

Dubai

دکتر عبدالله زندی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کم تهاجمی و چاقی از انگلسـتان

ویدئوهای آموزشی

بیوگرافی دکتر عبدالله زندی
توضیحات دکتر زندی درباره کاهش افتادگی پوست بعد از جراحی

تصاویر دکتر زندی

فرم رزرو نوبت